Welkom op onze website!

Het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw is een vereniging van steden en gemeenten (vertegenwoordigd door hun burgemeester) ten dienste van de lokale overheden en de democratie. In 2020 brengt het Belgisch Forum 63 steden en gemeenten samen, om na te denken over een lokaal integraal criminaliteitspreventie- en veiligheidsbeleid, de strijd tegen het onveiligheidsgevoel en het beter samenleven.

Het forum is echter ook bereikbaar voor elke stad, gemeente of andere organisatie, actief binnen de sector van het veiligheids- en preventiebeleid, die zich diepgaander zou willen informeren omtrent dit onderwerp, en die een ondersteunend lid van het Belgisch Forum wil worden om met haar netwerk samen te werken, en aan haar studiedagen en studiebezoeken deel te nemen.

De website van het BFPVS vzw zorgt voor een vlottere communicatie tussen de leden onderling, met het LEDEN GEBIED, maar wil via deze weg ook, zowel hier in België als in het buitenland, de beste lokale aanpak en strategieën voor een beter samenleven en het geïntegreerd en integraal veiligheids- en preventiebeleid in de Belgische gemeenten naar buiten brengen, uitwisselen, bevorderen en verbeteren.

ENQUETE STAND VAN ZAKEN IN 2020

Het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw wenst haar dienstverlening aan te passen aan de noden van het terrein en van haar leden. Daarom willen wij u vragen de volgende enquête in te vullen. Aan de hand van uw antwoorden kunnen we een aanbod op maat van uw verwachtingen ontwikkelen en kunnen we het strategisch en operationeel plan van 2020-2021 van het Belgisch Forum aanpassen aan de behoeften van de Belgische gemeenten.

Bent u een lokale gekozen of professioneel ten dienste van een gemeente of lokale of supralokale instelling die lid van het Belgisch Forum wil worden?

Bent u een lokale gekozen of professioneel ten dienste van een lidgemeente of lidinstelling van het Belgisch Forum, en u wenst uw persoonlijke toegangscodes krijgen of terugvinden om u op het LEDEN GEBIED te identificeren ?

Voor alle verdere informatie over het Belgisch Forum vzw

Openbaar nieuws

Thema's van dit artikel

Agenda

Contact

BFPVS vzw:
Kazernestraat nr.37 - 1000 Brussel
tel: 02/279.65.92 - fax: 02/279.65.09
info@urbansecurity.be