Activiteiten van BeFUS vzw en van haar leden

Internationale Bemiddelingsweek 2020

Lokale bemiddelingsdiensten in de kijker

Ons project in enkele woorden

Bemiddeling door lokale openbare diensten is een doeltreffende manier om verschillende soorten problemen aan te pakken die betrekking hebben tot het gemeenschapsleven. Zo kunnen bemiddelingsdiensten tussenkomen in burenruzies (geluidsoverlast, gebrek aan onderhoud, afval, enz.)

Om de "bemiddelingscultuur" binnen de Belgische gemeenten te bevorderen en om de toegang van de burgers tot de publieke bemiddelingsdiensten te verbeteren hebben de Programmering van de openbare dienst voor maatschappelijke integratie, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Directie Integrale Lokale Veiligheid) en het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw, hun krachten gebundeld en een nationaal sensibiliseringsproject gelanceerd.

Onze acties in 2020

Contactpersonen

Thema's van dit artikel

Agenda