Welkom op onze website!

Het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw is een vereniging van steden en gemeenten (vertegenwoordigd door hun burgemeester) ten dienste van de lokale overheden en de democratie. In 2020 brengt het Belgisch Forum 65 steden en gemeenten samen, om na te denken over een lokaal integraal criminaliteitspreventie- en veiligheidsbeleid, de strijd tegen het onveiligheidsgevoel en het beter samenleven.

Het forum is echter ook bereikbaar voor elke stad, gemeente of andere organisatie, actief binnen de sector van het veiligheids- en preventiebeleid, die zich diepgaander zou willen informeren omtrent dit onderwerp, en die een ondersteunige lid van het Belgisch Forum wil worden om met haar netwerk samen te werken, en op haar studiedagen en studiebezoeken deel te nemen.

De website van het BFPVS vzw zorgt voor een vlottere communicatie tussen de leden onderling, met het LEDEN GEBIED, maar wil via deze weg ook, zowel hier in België als in het buitenland, de beste lokale aanpak en strategies voor een beter samenleven en het geïntegreerd en integraal veiligheids- en preventiebeleid in de Belgische gemeenten naar buiten brengen, uitwisselen, bevorderen en verbeteren.

Bent u een lokale gekozen of professioneel ten dienste van een gemeente of lokale of supralokale instelling die lid van het Belgisch Forum wil worden?

Bent u een lokale gekozen of professioneel ten dienste van een lidgemeente of lidinstelling van het Belgisch Forum, en u wenst uw persoonlijke toegangscodes krijgen of terugvinden om u op het LEDEN GEBIED te identificeren ?

Voor alle verdere informatie over het Belgisch Forum vzw

Openbaar nieuws

Efus’s events and General Assemblynl

Het Europees Forum voor Veiligheid in de Steden (EFUS) is het enige internationale netwerk van 250 steden en gemeenten, ten dienste van de lokale overheden en de democratie.

lees dit artikel
  • Beheer van het Belgisch Forum

EUCPN European Crime Prevention Conferencenl

Het European Crime Prevention Network EUCPN organiseert op 19 en 20 februari 2020 in Brussel een Europese conferentie rond de preventie van criminaliteit. Het programma van de conferentie weerspiegelt het werk van het EUCPN. Het EUCPN Secretariaat zal tijdens de verschillende workshops hun output voorstellen en een platform bieden voor academici, projectverantwoordelijken en beleid om standpunten naar voren te brengen en uit te wisselen.

lees dit artikel
  • Aantasting van goederen en personen
  • De openbare ruimte voor allen
  • Evaluatie van lokaal beleid
  • Justitiele maatregelen

Agenda

Contact

BFPVS vzw:
Kazernestraat nr.37 - 1000 Brussel
tel: 02/279.65.92 - fax: 02/279.65.09
info@urbansecurity.be