Behoefteonderzoek 2020

Omwille van de zeer specifieke opsluitingsmaatregelen hopen we dat alles goed met u gaat. Het BeFUS vzw blijft online beschikbaar. Met het oog op onze nationale colloquium op 21 januari 2021, nodigen wij u uit om 5 tot 10 minuten de tijd te nemen om onze vragenlijst te beantwoorden. Wij zijn van plan om onze dienstenaanbod aan te passen aan de behoeften van de lokale verkozenen en professionelen in België. Om aan uw verwachtingen te blijven voldoen, dienen uw antwoorden aan de co-constructie van een samenwerkingsplatform voor een geïntegreerde benadering van veiligheid.

Zorg goed voor uzelf en uw naasten, wij kijken ernaar uit u te lezen en u binnenkort terug te zien.

Hoogachtend,

Het team van het BeFUS vzw

Het BeFUS vzw, in enkele woorden

Het BeFUS vzw is een vereniging van steden en gemeenten (vertegenwoordigd door hun burgemeester) ten dienste van de lokale overheden en de democratie. In 2020 brengt het BeFUS vzw 63 steden en gemeenten samen, om na te denken over een lokaal integraal criminaliteitspreventie- en veiligheidsbeleid, de strijd tegen het onveiligheidsgevoel en het beter samenleven.

Het BeFUS vzw is echter ook bereikbaar voor elke stad, gemeente of andere organisatie, actief binnen de sector van het veiligheids- en preventiebeleid, die zich diepgaander zou willen informeren omtrent dit onderwerp, en die een ondersteunend lid van het BeFUS vzw wil worden om met haar netwerk samen te werken, en aan haar studiedagen en studiebezoeken deel te nemen.

De website van het BeFUS vzw zorgt voor een vlottere communicatie tussen de leden onderling, met het LEDEN GEBIED, en ook met ons nieuw samenwerkingsplatform, maar wil via deze weg ook, zowel hier in België als in het buitenland, de beste lokale aanpak en strategieën voor een beter samenleven en het geïntegreerd en integraal veiligheids- en preventiebeleid in de Belgische gemeenten naar buiten brengen, uitwisselen, bevorderen en verbeteren.

Bent u een lokale gekozen of professioneel ten dienste van een gemeente of lokale of supralokale instelling die lid van het BeFUS vzw wil worden?

Bent u een lokale gekozen of professioneel ten dienste van een lidgemeente of lidinstelling van het BeFUS vzw, en u wenst uw persoonlijke toegangscodes krijgen of terugvinden om u op het LEDEN GEBIED te identificeren ?

Voor alle verdere informatie over het BeFUS vzw

Openbaar nieuws

Agenda

Contact

BFPVS vzw:
Kazernestraat nr.37 - 1000 Brussel
tel: 02/279.65.92 - fax: 02/279.65.09
info@urbansecurity.be