Valoriseer uw acties en/of uw gemeente

Het Belgisch Forum kan een belangrijke partner zijn bij het uitbouwen en ondersteunen van uw geïntegreerd en integraal lokaal veiligheids- en preventiebeleid door het bieden van ondersteuning in het erkennen van een lokaal project en/of lokale werking.

Door het netwerk, de verbinding met het Europese niveau (via het European Forum for Urban Security) en de andere nationale forums (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Luxemburg, e.a.), maar ook de binnenlandse contacten (met FOD Binnenlandse Zaken, FOD Justitie, FOD Sociale Integratie, maar ook met VVSG, UVCW, Brulocalis, ...), kan het BFPVS een constructieve en behulpzame partner zijn voor uw lokaal traject.

In dezelfde rubriek

Agenda