Het enige nationale netwerk voor integraal veiligheidsbeleid

Het Belgisch Forum brengt deskundigen samen binnen de verschillende werkterreinen van het integraal veiligheidsbeleid.
Zowel samenwerking met politie en andere actoren als beleidsontwikkeling en de inzet van verschillende profielen (gemeenschapswachten, straathoekwerkers, bemiddelaars, diefstalpreventieadviseurs, begeleiders alternatieve maatregelen, e.a.) komen aan bod.

De organisatie van een veiligheids- en/of preventiedienst is binnen veel steden en gemeenten zeer verschillend ingevuld. Regelmatig wordt nagedacht over de efficiëntie van deze werking. Neem deel aan de verschillende studiedagen, fora, uitwisselingen en netwerkvergaderingen die het Belgisch Forum organiseert, op die manier kunnen ervaringen, bedenkingen en goede praktijken worden uitgewisseld.

Het Belgisch Forum onderhoudt bovendien contacten met verschillende andere actoren en organisaties binnen het werkveld, zoals de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Union des Villes et Communes de Wallonië (UVCW), Brulocalis, de administratieve diensten van Binnenlandse Zaken, Justitie, Sociale Integratie, van andere supralokale niveaus (gewesten, gemeenschappen, provincies) ...

Op 18 september 2018 werd het allereerste en het enige Belgische nationale netwerk "Preventie, veiligheid en sociale cohesie" gelanceerd. Dit netwerk wordt opengesteld voor medewerkers van elke Belgische stad of gemeente om ervaringen uit te wisselen en te leren van collega’s.

In dezelfde rubriek

Agenda