Uitwisseling van werkwijzen en uitdagingen

Het Belgisch Forum onderhoudt nauwe contacten met het Europees Forum voor Veiligheid in de Steden (EFUS) en met andere Europese fora. Ook binnen België zijn er op verschillende niveaus samenwerkingsverbanden ontwikkeld (FOD Binnenlandse Zaken, FOD Justitie, provinciebesturen, gewesten, gemeenschappen, verenigingen van steden en gemeenten in alle landsdelen, lokale besturen) waardoor het Forum een ideaal aanspreekpunt is om contacten te leggen.
Dit betekent dat er vanuit onze organisatie ook de mogelijkheid bestaat om voor u relevante informatie te verzamelen binnen bepaalde thematieken (overlast, werking van gemeenschapswachten, deradicaliseringsprojecten, begeleiden van alternatieve maatregelen, drugspreventie, straathoekwerk e.d.m).

Wil u bepaalde uitdagingen of vraagstukken aankaarten, dan zijn we eveneens bereid om samen met u de juiste partners te zoeken, ervaringen uit te wisselen en eventueel een netwerk op te bouwen.

In dezelfde rubriek

Agenda